מינון אבקה של IDRA-21, מחצית חיים, יתרונות, תופעות לוואי ובדיקה